Sankt Georgs Absolventenverein

ALD Viyana sundu “OHNE” mekân68 18.05.2016

mekân68 İstanbullu ön üç sanatçıya ait resim ve çizim ağırlıklı çalışmaları bir araya getiren ”Ohne” başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı.

Ayaklarımızın altındaki zeminin kaydığını derinden hissettiğimiz, geleceğe dair ümitlerimizin yaralayıcı bir şekilde gölgelendiği günlerden geçiyoruz. Otoriter rejimlerin ve dinsel fanatizmin zulmünden, iç savaşın tahribatından kaçan milyonlarca insanın evinden, yurdundan, birikimlerinden, hatıralarından, sevdiklerinden kopmalarına, insanca yaşayabilecekleri topraklara geçebilmek amacıyla ölümü göze almalarına, kitlesel bir şekilde ölmelerine tanık oluyoruz çaresizce. Dahası benzer şeylerin yaşadığımız coğrafyalara olan yansımalarıyla karşılaşıyoruz farklı şiddet ve şekillerde. Kimi coğrafyalarda toplumsal kontrat etrafında anlaşılmış değerlerin çözülmesine, modernliğin kazanımlarının yitirilmesine ve sosyal güvenlik standartlarının, ifade özgürlüğünün erimesine dair haklı endişeler duyuluyor. Kimi coğrafyalarda ise kültürel homojenliğin yitimine dair reaksiyoner kaygıları öne çıkaran korku politikaları devreye sokuluyor. ”Ohne” sergisi de kaybın, yitirme korkusunun, yitim sonrasında hayata devam etme zorluğunun ve zorunluluğunun izini sürüyor.
Sergi sanatçılar arasında gerçekleşen ortak çalışma ve tasarım sürecinin bir ürünü. Tek bir duvar üzerinde bir öbek oluşturacak şekilde yan yana gelen yapıtlar zor durumlarda yakınlaşmanın, dayanışmanın işaretini taşıyor. Sergiyi oluşturan ve sergiye yapıtlarıyla katılan sanatçılar:
Kerem Ozan Bayraktar, Hera Büyüktaşçıyan, Erdem Ergaz, Ali Elmacı, Erol Eskici, Leyla Gediz, Oğuz Güdek, Ahmet Doğu İpek, Murat Morova, Aslı Özdemir, Deniz Pasha, Erinç Seymen, Burcu Yağcıoğlu